Kontakt

Kontakt

Poradnia Stomatologiczna Uśmiech Malucha

ul. Agatowa 10
03-680 Warszawa

tel.: 22 679 87 14 w godzinach 8.30 – 15.30
fax: 22 678 99 32

Kierownik Kliniki – dr Artur Januszaniec
Pielęgniarka koordynująca – Jolanta Słodownik, tel.: 502 179 246

mail: usmiechmalucha@stomatologiadladzieci.pl

Inspektor ochrony danych osobowych
Adam Myziak
email: dpo@hospicjum.waw.pl

Informujemy, że zabiegi stomatologiczne i konsultacje zostały zawieszone do 3 maja 2020 r. 
Wznowienie pracy poradni uzależnione jest od syutacji epidemicznej w kraju.