Nasi lekarze

Nasi lekarze

Dr Artur Januszaniec – Kierownik Poradni

jest anestezjologiem z 24-letnim doświadczeniem zawodowym, specjalistą II stopnia oraz kierownikiem kliniki „Uśmiech malucha”. W latach 1986 – 1995 zdobywał doświadczenie lekarskie, pracując w szpitalu Chirurgii Urazowej Dziecięcej, Szpitalu Praskim w Warszawie oraz jako asystent na Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSW. Obecnie pełni funkcję kierownika NZOZ WHD oraz prezesa Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. Jest współzałożycielem poradni stomatologicznej „Uśmiech malucha” i lekarzem Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci.
 

Dr. Iwona Bednarska-Żytko

Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku. Dyplom lekarza otrzymała w 1984 roku, specjalizację I stopnia w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w 1988 r., a II stopnia w 1991 r. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 1996 r. Pracowała jako asystent i starszy asystent, a następnie adiunkt w Klinice i Katedrze Ortopedii AM w Gdańsku W 2000 r. Jako lekarz i członek międzynarodowej misji ONZ przebywała w Iraku. Od 2002 do 2010 r. była zastępcą ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu im. Kopernika w Gdańsku. W latach 2002 do 2012 dyżurowała jako lekarz w zespole Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Od 2010 r. pracuje jako lekarz Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci oraz jako lekarz anestezjolog w poradni stomatologicznej Uśmiech Malucha.

Dr. hab. n. med. Tomasz Dangel

jest anestezjologiem. W latach 1979-1993 kształcił się w tej dziedzinie i pracował w Centrum Zdrowia Dziecka. Specjalizację z anestezjologii uzyskał w 1983 roku, a doktorat w 1989. Później był ordynatorem oddziału anestezjologii w szpitalu dziecięcym przy ul. Kopernika w Warszawie. Następnie pracował w Instytucie Matki i Dziecka. Jest współzałożycielem kliniki stomatologicznej „Uśmiech malucha” i lekarzem Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci.
 

Dr med. Jerzy Grębski

jest specjalistą w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii (I stopień - 1974, II stopień - 1979). Pracował w Akademii Medycznej w Warszawie: od 1971 do 1974 w Zakładzie Anestezjologii AM, Zespół Szpitali Klinicznych ul. Lindleya (kierownik - prof. dr Bogdan Kamiński) oraz od 1974 do 1978 na Oddziale Anestezjologii Klinicznego Szpitala Dziecięcego przy ul. Litewskiej (kierownik - doc. dr Tadeusz Szreter). Następnie przeszedł do Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie był kierownikiem Pododdziału Intensywnej Opieki Medycznej w okresie 1978-1981 (kierownik - doc. dr Tadeusz Szreter). Doktoryzował się w CZD w roku 1981 (temat pracy: wpływ oddychania mieszaninami tlenowo-helowymi na układ oddechowy, promotor doc. dr T. Szreter). Wyjechał w końcu roku 1981 jako członek Delegacji NSZZ „Solidarność” do Szwajcarii, gdzie zastało go wprowadzenie stanu wojennego w Polsce. Działał politycznie na emigracji. W latach 1982 do 2003 pracował jako anestezjolog w Szwajcarii: Uniwersytet Zurychski do roku 1986 (adiunkt Katedry Anestezjologii), następnie Zespół Szpitali nad Jeziorem Zurychskim. Z emigracji powrócił w roku 2003. Od 2004 roku współpracuje z Warszawskim Hospicjum dla Dzieci.
 

Łukasz Adamczyk

stomatolog, specjalista stomatologii dziecięcej, 10 lat praktyki zawodowej
 

Grażyna Chwiłoc

Lekarz stomatolog z ponad 29-letnim stażem zawodowym. Od kilku lat współpracuje z poradnią stomatologiczną „Uśmiech Malucha”, lecząc dzieci niepełnosprawne. Prywatnie jest matką dwóch córek, kocha zwierzęta, a w szczególności swoje trzy psy i dwa koty.
 

Ewa Kasińska

specjalista stomatologii ogólnej, 24 lata praktyki
 

Anna Kosiorowska-Bednarczyk

Specjalista chirurgii stomatologicznej
Po odbyciu obowiązkowych staży, doświadczenie zawodowe zdobywała początkowo w SZPZLO przy ul. Korytnickiej, a następnie w ramach prywatnej praktyki.

Pracownik IP CZD w Międzylesiu w Zakładzie Patologii Jemy Ustnej, na stanowisku Asystenta.
15 lat praktyki zawodowej.
 

Renata Pussta-Bijak

specjalista stomatologii ogólnej, 23 lata praktyki zawodowej