Nasi lekarze

Nasi lekarze

Dr Artur Januszaniec – Kierownik Poradni

jest anestezjologiem z 24-letnim doświadczeniem zawodowym, specjalistą II stopnia oraz kierownikiem kliniki „Uśmiech malucha”. W latach 1986 – 1995 zdobywał doświadczenie lekarskie, pracując w szpitalu Chirurgii Urazowej Dziecięcej, Szpitalu Praskim w Warszawie oraz jako asystent na Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSW. Obecnie pełni funkcję kierownika NZOZ WHD oraz prezesa Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. Jest współzałożycielem poradni stomatologicznej „Uśmiech malucha” i lekarzem Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci.
 

Dr. hab. n. med. Tomasz Dangel

jest anestezjologiem. W latach 1979-1993 kształcił się w tej dziedzinie i pracował w Centrum Zdrowia Dziecka. Specjalizację z anestezjologii uzyskał w 1983 roku, a doktorat w 1989. Później był ordynatorem oddziału anestezjologii w szpitalu dziecięcym przy ul. Kopernika w Warszawie. Następnie pracował w Instytucie Matki i Dziecka. Jest współzałożycielem kliniki stomatologicznej „Uśmiech malucha” i lekarzem Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci.
 

Dr med. Jerzy Grębski

jest specjalistą w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii (I stopień - 1974, II stopień - 1979). Pracował w Akademii Medycznej w Warszawie: od 1971 do 1974 w Zakładzie Anestezjologii AM, Zespół Szpitali Klinicznych ul. Lindleya (kierownik - prof. dr Bogdan Kamiński) oraz od 1974 do 1978 na Oddziale Anestezjologii Klinicznego Szpitala Dziecięcego przy ul. Litewskiej (kierownik - doc. dr Tadeusz Szreter). Następnie przeszedł do Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie był kierownikiem Pododdziału Intensywnej Opieki Medycznej w okresie 1978-1981 (kierownik - doc. dr Tadeusz Szreter). Doktoryzował się w CZD w roku 1981 (temat pracy: wpływ oddychania mieszaninami tlenowo-helowymi na układ oddechowy, promotor doc. dr T. Szreter). Wyjechał w końcu roku 1981 jako członek Delegacji NSZZ „Solidarność” do Szwajcarii, gdzie zastało go wprowadzenie stanu wojennego w Polsce. Działał politycznie na emigracji. W latach 1982 do 2003 pracował jako anestezjolog w Szwajcarii: Uniwersytet Zurychski do roku 1986 (adiunkt Katedry Anestezjologii), następnie Zespół Szpitali nad Jeziorem Zurychskim. Z emigracji powrócił w roku 2003. Od 2004 roku współpracuje z Warszawskim Hospicjum dla Dzieci.
 

Dr n med. Marcin Rawicz

Ma 69 lat. Jest jednym z najbardziej doświadczonych polskich anestezjologów dziecięcych. Pracuje w tym zawodzie 46 lat - początkowo w Instytucie Matki Dziecka, a od 1991 r jako kierownik Kliniki Anestezjologii Dziecięcej, Intensywnej Terapii i Opieki Pooperacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2013 przeszedł na emeryturę, obecnie jest lekarzem naczelnym Warszawskiego Szpitala dla Dzieci.  Szkolił się, poza Polską, w Holandii, Szwecji, Australii i w Niemczech. Autor ponad 70 prac naukowych, wykłada na kursach polskich i międzynarodowych, jest współautorem podręczników z zakresu swojej specjalności, a także dziedzin zabiegowych. Do ubiegłego roku pełnił fukcję Prezesa Europejskiego Towarzystwa Anestezjologii Dziecięcej. Jest redaktorem polskich i europejskich czasopism naukowych. Odznaczony Zlotym Krzyżem Zaslugi RP i oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej
 

Łukasz Adamczyk

stomatolog, specjalista stomatologii dziecięcej, 10 lat praktyki zawodowej
 

Grażyna Chwiłoc

Lekarz stomatolog z ponad 29-letnim stażem zawodowym. Od kilku lat współpracuje z poradnią stomatologiczną „Uśmiech Malucha”, lecząc dzieci niepełnosprawne. Prywatnie jest matką dwóch córek, kocha zwierzęta, a w szczególności swoje trzy psy i dwa koty.
 

Ewa Kasińska

specjalista stomatologii ogólnej, 24 lata praktyki
 

Anna Kosiorowska-Bednarczyk

Specjalista chirurgii stomatologicznej
Po odbyciu obowiązkowych staży, doświadczenie zawodowe zdobywała początkowo w SZPZLO przy ul. Korytnickiej, a następnie w ramach prywatnej praktyki.

Pracownik IP CZD w Międzylesiu w Zakładzie Patologii Jemy Ustnej, na stanowisku Asystenta.
15 lat praktyki zawodowej.
 

Renata Pussta-Bijak

specjalista stomatologii ogólnej, 23 lata praktyki zawodowej