Po zabiegu

Ikonka dla Po zabiegu

Po zakończeniu zabiegu anestezjolog budzi dziecko, usuwa rurkę z tchawicy, a następnie przenosi je do sali wybudzeń. Wtedy rodzice proszeni są o towarzyszenie dziecku. W ciągu pierwszej godziny dziecko przebywa pod wspólnym nadzorem pielęgniarki i rodziców. W tym czasie może utrzymywać się jeszcze resztkowe działanie wcześniej podanych leków, a dziecko może być śpiące i tak długo jak śpi, nie należy go budzić. Ułożone jest wtedy na prawym boku (twarzą w stronę rodziców i pielęgniarki). Może otrzymywać tlen przez maskę, jeżeli anestezjolog uzna to za potrzebne. Gdy otworzy oczy i zacznie się ruszać, można je wziąć na ręce lub na kolana, jeżeli się tego domaga.

Dziecko bezpośrednio po obudzeniu nie wymaga pojenia, ponieważ wcześniej otrzymywało płyny dożylnie. Wskazówki dotyczące pojenia i karmienia dziecka po powrocie do domu otrzymacie Państwo od stomatologa i anestezjologa.

Przed zwolnieniem dziecka do domu anestezjolog ocenia jego stan, a także udziela informacji rodzicom na temat stosowania leków przeciwbólowych. Zapobiegawcze postępowanie przeciwbólowe polega na zastosowaniu przez stomatologa znieczulenia miejscowego przed każdą ekstrakcją oraz podaniu paracetamolu w czopku przed obudzeniem dziecka. Następne dawki paracetamolu mogą być podawane przez rodziców w domu. Jednorazowa dawka doustna wynosi 15 mg na kg masy ciała dziecka, a u osoby dorosłej 1 gram. Może być powtarzana co 4 godziny.

Przed zwolnieniem dziecka do domu pielęgniarka usuwa plastikowa kaniulę (tzw. Venflon) z żyły.

Jeżeli mieszkacie Państwo w Warszawie lub okolicy, zabieracie po zabiegu dziecko do domu własnym samochodem lub taksówką. Nie jest możliwy powrót do domu środkami komunikacji miejskiej. Bardzo prosimy o parkowanie samochodów przed budynkiem przy ul. Agatowej 10. Nasi sąsiedzi nie zgadzają się na parkowanie przed ich posesjami. Jeżeli mieszkacie Państwo w innym rejonie Polski, możecie skorzystać z pokoju gościnnego. Koszt pobytu rodziny w pokoju dwuosobowym wynosi 100 zł. za dobę.

W razie wystąpienia u dziecka niepokojących objawów po opuszczeniu naszej Porani (np. bólu, wymiotów lub krwawienia z miejsca po usunięciu zęba), prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny z pielęgniarką dyżurną (tel. 507 163 305).

  • Po zabiegu - zdjęcie nr 1