Zabieg i znieczulenie

Ikonka dla Zabieg i znieczulenie

Gdy dziecko już zaśnie, rodzice zostaną poproszeni o opuszczenie sali zabiegowej. Mogą w tym czasie przebywać w poczekalni lub sali z kominkiem.

Znieczulenie ogólne, nazywane także narkozą, polega na podaniu leków usypiających, zwiotczających mięśnie i przeciwbólowych. Dziecko nie będzie nic czuć ani pamiętać z tego okresu. Do tchawicy zostanie wprowadzona plastikowa rurka, która zarówno zabezpieczy drogi oddechowe dziecka, jak również umożliwi oddychanie.

Nie istnieje całkowicie bezpieczna metoda znieczulenia. Stała obserwacja, elektroniczne monitorowanie czynności serca i oddychania, wysoka jakość używanego sprzętu i leków oraz kwalifikacje i doświadczenie anestezjologa – pozwalają na zmniejszenie ryzyka związanego ze znieczuleniem do minimum. Nad bezpieczeństwem Państwa dziecka podczas zabiegu będzie czuwał doświadczony lekarz – specjalista anestezjolog, który posługuje się nowoczesnym systemem monitorowania. Do jego obowiązków należy także utrzymanie odpowiedniej temperatury ciała dziecka, uzupełnianie płynów oraz zapewnienie bezbolesności po zabiegu.

Jednym z najpoważniejszych powikłań związanych ze znieczuleniem jest hipertermia złośliwa. Jest ona zaburzeniem dziedzicznym uwidaczniającym się tylko w okresie okołooperacyjnym i występującym średnio raz na 15 000 znieczuleń u dzieci. W przebiegu tej choroby narasta w sposób lawinowy praca mięśni, co prowadzi do zużycia zapasów energetycznych mięśnia, zużycia tlenu i wytwarzania ogromnej ilości ciepła.

Dzięki nowoczesnemu monitorowaniu jesteśmy w stanie szybko rozpoznać epizod hipertermii złośliwej w czasie znieczulenia oraz posiadamy lek (Dantrolen), którego natychmiastowe podanie hamuje rozwój choroby.
Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia powyższego powikłania prosimy o udzielanie wyczerpujących odpowiedzi podczas przeprowadzanego przez anestezjologa wywiadu. Szczególnie istotne są informacje na temat występowania chorób mięśni o podłożu genetycznym, zeza, powikłań przy poprzednich znieczuleniach (zarówno u dzieci jak i u rodziców) w tym np. pojawienia się ciemnego moczu po znieczuleniu, wzrostu temperatury nieznanego pochodzenia w okresie okołooperacyjnym, a także wystąpienia w przeszłości hipertermii złośliwej u dziecka lub w jego rodzinie.

Nasza placówka ma podpisaną umowę z Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalem Klinicznym przy ul. Marszałkowskiej 24, gwarantującą możliwość hospitalizacji pacjenta w przypadku wystąpienia powikłań. Podpisaliśmy także umowę z firmą MEDICOR zapewniającą jak najszybszy, specjalistyczny transport pacjenta do szpitala (karetka R).

W latach 2000-2017 wykonaliśmy ponad 8850 zabiegów w znieczuleniu ogólnym. Nie wystąpiły w tym okresie żadne poważne powikłania zarówno w czasie leczenia w naszej Poradni jak i później – w domu pacjenta.

U wszystkich dzieci z wadami serca, a także w przypadku dużych zmian zapalnych i licznych ekstrakcji, podajemy dożylnie jedną dawkę antybiotyku w celu zabezpieczenia przed bakteriami, które przedostają się do układu krążenia z leczonych zębów. Kontynuowanie podawania antybiotyku po zabiegu najczęściej nie jest potrzebne. Z tego powodu prosimy o wcześniejsze przekazanie anestezjologowi informacji na temat ewentualnego uczulenia na antybiotyki.

Leki stosowane przez anestezjologów w naszej poradni są najwyższej jakości – ich działanie ustępuje w krótkim czasie po zakończeniu znieczulenia, dzięki czemu dziecko szybko i bezpiecznie może wrócić do domu. Natomiast leki uspokajające podane przed zabiegiem działają ok. 3 godzin. Dlatego, jeżeli zabieg trwał krócej, dziecko nadal może być senne z tego powodu.

Do objawów ubocznych, które mogą niekiedy wystąpić po znieczuleniu zaliczamy: nudności, wymioty, chrypkę, kaszel, senność, zawroty głowy lub zapalenie żyły.

  • Zabieg i znieczulenie - zdjęcie nr 1