O Pacjentach

O pacjentach

Ikonka dla O pacjentach

Dzieci niepełnosprawne

Bezpłatne zabiegi stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym przysługują:

 • wszystkim niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży do ukończenia 16 roku życia – na podstawie Orzeczenia o niepełnosprawności
 • po ukończeniu 16 roku życia wszystkim osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym – na podstawie Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Dzieci zdrowe

Zdrowym dzieciom oferujemy możliwość leczenia w znieczuleniu ogólnym odpłatnie.

 • Konsultacja lekarska (anestezjologiczna i stomatologiczna) dla dzieci zdrowych kosztuje 200 zł.
 • Podczas konsultacji przedstawiany jest jedynie szacunkowy koszt zabiegu.
 • W przypadku rezygnacji z zabiegu zadatek nie jest zwracany.
 • Dochód uzyskany z leczenia w całości przekazywany jest na działalność statutową Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci.

Zgoda na wykonanie zabiegu

Pacjenci w wieku od 16 do 18 r. ż.

 1. powinni podpisać świadomą zgodę na zabieg stomatologiczny
 2. jeżeli pacjent z powodu swojej niepełnosprawności, nie jest w stanie tego zrobić, wtedy pisemną zgodę na zabieg wyraża jego opiekun prawny,
 3. w sytuacji gdy pacjent lub jeden z jego rodziców sprzeciwia się leczeniu wymagana jest zgoda sądu na wykonanie zabiegu.

Pacjenci powyżej 18 r. ż.

 1. powinni podpisać świadomą zgodę na zabieg stomatologiczny
 2. w sytuacji gdy pacjent jest niezdolny do wyrażenia świadomej zgody i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniony lub sprzeciwia się leczeniu wymagana jest zgoda sądu na wykonanie zabiegu.

Uwaga! Informacja dla otyłych

U otyłych pacjentów wzrasta ryzyko powikłań, które mogą wystąpić w związku z zabiegiem przeprowadzonym w znieczuleniu ogólnym.

Ponieważ naszym zadaniem jest ocena ryzyka związanego ze znieczuleniem i zapewnienie pacjentowi bezpieczeństwa, przyjęliśmy następujące zasady kwalifikacji:

 1. Pacjenci z otyłością III stopnia (BMI > 40) nie będą znieczulani w naszej poradni.
 2. Pacjenci z otyłością II stopnia (BMI 35-39) mogą nie zostać zakwalifikowani przez anestezjologa do znieczulenia z powodu dodatkowych czynników obciążających.
 3. Pacjenci z masą ciała powyżej 120 kg nie będą znieczulani w naszej poradni z powodu przekroczenia dopuszczalnej granicy wytrzymałości fotela stomatologicznego.

Kalkulator umożliwiający dokładne obliczenie wskaźnika BMI u pacjentów w wieku 10 lat i starszych jest dostępny w Internecie: https://www.odzywianie.info.pl/kalkulatory-zywieniowe/kalkulator-bmi-dla-dzieci-i-mlodziezy

Poniżej przedstawiamy graniczne wartości masy ciała i wzrostu dla otyłości II i III stopnia.

Wzrost w cmOtyłość II stopnia
BMI > 35
Masa ciała w kg
Otyłość III stopnia
BMI > 40
Masa ciała w kg
1205158
1306068
1406979
1507991
16090103
170102116
180114130
190127145

 

 

 • O pacjentach - zdjęcie nr 1
 • O pacjentach - zdjęcie nr 2