Konsultacja przed zabiegiem

Konsultacja przed zabiegiem

Przed zabiegiem w znieczuleniu ogólnym musi odbyć się w naszej poradni co najmniej jedna wizyta pacjenta i jego opiekuna prawnego.

W czasie tej wizyty przeprowadzana będzie konsultacja stomatologiczna, określająca (jeśli to możliwe) zakres przyszłego zabiegu oraz konsultacja anestezjologiczna, podczas której lekarz anestezjolog no podstawie stanu zdrowia dziecka i przedstawionej, przez opiekunów dokumentacji medycznej określa stopień ryzyka zabiegu. Wtedy też ustalany jest termin zabiegu.

 • Na konsultację kwalifikującą dziecko do zabiegu należy umówić się telefonicznie. Nie ma możliwości odbycia konsultacji bez wcześniejszego umówienia się.
 • Na konsultacje dzieci przyjeżdżają pod opieką rodziców lub innego prawnego opiekuna – w innym przypadku konsultacja nie może się odbyć.
 • Rodzice zdrowych dzieci po konsultacji proszeni są o wpłacenie zaliczki na poczet planowanego zabiegu. Wysokość zaliczki 300 zł. Jeśli nie decydują się na zabieg to koszt konsultacji wynosi 60 zł
 • Podczas konsultacji należy OBOWIĄZKOWO przedstawić następujące dokumenty:
  • KSIĄŻECZKĘ ZDROWIA DZIECKA
  • Niepełnosprawne dzieci do 16 r. ż. – orzeczenie o niepełnosprawności.
  • Niepełnosprawne dzieci po 16 r. ż. i niepełnosprawni dorośli – orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
  • Dokument poświadczający grupę krwi.
  • Karty informacyjne mówiące o przebytych chorobach, prowadzonym leczeniu i aktualnym stanie zdrowia dziecka.
  • Listę leków przyjmowanych w stałym zleceniu oraz doraźnie

W czasie konsultacji rodzice zobowiązani są do przekazania dokładnych i wyczerpujących odpowiedzi na pytania zadawane przez lekarza zawarte w ankiecie „Konsultacja anestezjologa”. Konsekwencje zatajenia istotnych informacji dotyczących stanu zdrowia dziecka ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.

Pacjentki w ciąży zobowiązane są do poinformowania o tym fakcie lekarza konsultującego.

Konsultacja ważna jest 3 miesiące – po upływie tego terminu, jeśli zabieg nie odbył się należy konsultację powtórzyć.

Uwaga!!! Dzieci chore nie będą konsultowane

Jeśli w dniu konsultacji dziecko przechodzi infekcję górnych dróg oddechowych lub infekcję wirusową lub infekcję przewodu pokarmowego prosimy o telefon i zmianę terminu wizyty.