Dantrolen, hipertermia złośliwa

Dantrolen, hipertermia złośliwa

Dzięki nowoczesnemu monitorowaniu jesteśmy w stanie szybko rozpoznać epizod hipertermii złośliwej w czasie znieczulenia oraz posiadamy lek (Dantrolen), którego natychmiastowe podanie hamuje rozwój choroby.

Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia powyższego powikłania prosimy o udzielanie wyczerpujących odpowiedzi podczas przeprowadzanego przez anestezjologa wywiadu. Szczególnie istotne są informacje na temat występowania chorób mięśni o podłożu genetycznym, zeza, powikłań przy poprzednich znieczuleniach (zarówno u dzieci jak i u rodziców) w tym np. pojawienia się ciemnego moczu po znieczuleniu, wzrostu temperatury nieznanego pochodzenia w okresie okołooperacyjnym, a także wystąpienia w przeszłości hipertermii złośliwej u dziecka lub w jego rodzinie.